Gobierno Vasco

 

 

Ikastetxearen konpromisuak

 Miguel de Unamuno ikastetxeak ondorengo konpromisoak bere gain hartzen ditu:

1.- Ikastetxeak irakasleentzat, gurasoentzat eta ikasleentzat urteko harrera plan bat du. Familien, ikasleen eta irakasleen harreraren prozesurako beharrezkoak diren materialak adierazitako egunerako prest egongo dira. Materialak harrera planean adierazten den bezala emango dira, bai ekintzei dagozkienak baita hitzartutako aldian ere.

2.- Irakasle berri bat ikastetxera heldu eta berehala mintegiak onartutako eta eman behar dituen gaien gaineko programazioa eta ebaluatzeko irizpideak emango zaizkio, baita dagokion ikasgelaren gaineko informazio eta datu guztiak ere. Era berean, gela-ekintzen jardueraren egoera jasotzen duen irakasle koadernoa, eta eskola eman behar duen talde bakoitzeko ikasle guztien ordurarteko ebaluaketa erregistroak

3.- Harrera programaren gaineko familien, ikasleen eta irakasleen onespen mailak 7a gainditu beharko du 1-etik 10-rerako eskalan.

4.- Ikastetxeko programazio guztiak, programazio laburra barne, ekainaren 30a baino lehen egon beharko dira bukatuta. Programazio laburra  ikasturteko lehenengo egunean ezagutaraziko zaie ikasleei.

5.- Ikasturte bukaeran mintegi bakoitzeko programazioaren azterketa egingo da, zeinean ikasturte bitarteko esperientziak kontuan hartuz, hurrengo ikasturterako beharrezkoak diren aldaketak proposatuko diren. (Memoria)

6.- Gela ekintzen eta programazioen jarraipenaren kontrol zehatza egiteko arlo bakoitzaren hamabostaldiko plangintzak egingo dira.

7.- Gela ekintzekiko ikaslearen gogobetetasuna  neurtuko da, gela bakoitzean 1-tik 10-arteko eskalan gutxienez 6,5 onartuko delarik.

8.- Familien gogobetetasuna neurtuko da eta gutxienez 6,5 ziurtatuko da.

9.- Aurreikusitako programazioaren ekintzetatik %90 aurrera eraman beharko da gutxienez.

10.- Ikasturte bukaeraren, arlo bakoitzeko gaindituak gutxienez  % 65 izan beharko da DBH-n eta % 50 Batxilergoan.

11.- Irakasleriak ondorengo konpromisoak hartuko ditu: mintegiak onartutako ebaluaketa irizpideak errespetatuz ikasleak ebaluatuko ditu, urtero irizpideok berrikusiko ditu eta beharrezkoa balitz, ikasturteko esperientzia kontuan izanda, aldatuko ditu.

12.- Ikastetxeak oinarrizko hiru zutabez osatutatuko Urteko Orientazio Plana du:
Norberaren orientazioa , ikas orientazioa eta lanbide orientazioa . Beharrezkoak diren kasuetarako curriculum egokitzapenak izango dira. Hauek ikasturtean zehar jarraipen eta ebaluaketa bereziak izango dituzte.

13.- Tutorea ebaluaketa bakoitzaren bukaeran 3 arlo edo gehiago gainditu ez dituzten ikasleen gurasoekin harremanean   jarriko da, egoera aztertzeko eta ahal den neurrian konponbidea bilatzeko.

14.- Hezkuntza Sailak konbakatuko dituen  proeiktuetan, Ikastetxeen Autonomia , IKT Zentroak eta Berrikuntza Planei dagozkienean , Ikastetxeak parte hartuko du, ildo estrategikoetan finkatzen diren helburuak lortzeko asmotan

15 - Adostatutako konpromisoak ez direla betetzen egiaztatzen bada, Ikastetxeak badu ezarrita ezadostasunak kudeatzeko sistema, non  zuzentzeko edota konpontzeko  neurriak hartzen direla ziurtatzen den.

 

Kalitatea kudeatzeko sistema Unamuno BHI-an

KKS kudeaketa sistema bat da gure Ikastetxean etengabeko hobekuntzarako prozesuak bultzatu, erraztu eta suspertzeko asmoz.
 
 2004 Ikasturtetik aurrera Kalitatea Kudeatzeko Sistema ezartzea erabaki zen, horretarako Hezkuntza Sailak eginiko deialdian parte hartuz. 2004/2005 eta 05/06 ikasturteetan Sistemaren  diseinua eta ezarpena burutu ziren. Azkenik, 2006ko Maiatzan , Auditoretza bat izan ondoren, Kalitate Hezkuntza izeneko ziligua lortu zen.

2008ko Urtarrilean  Hezkuntzako Ikuskaritzak  egin zigun bigarren auditoretzak
ziurtatu zuen Miguel de Unamuno Ikastetxean Kalitate Sistemaren ezarpen egokia.

Prozesu guzti honetan, Ikastetxearen irakasle taldeak  definitu egin ditu gure Helburua, Ikusmena eta Ildo Estrategikoak ( ik. Dok.) bai eta gure Konpromisuak ( ik. Dok.) kalitatea eta etengabeko hobekuntzaren aldeko gure apustua ziurtatu egiten dutenak.

 

© I.E.S. Miguel de Unamuno B.H.I.
Telefonoa: 944002700 | Fax: 944002733 | secretaria@iesunamuno.net