Gobierno Vasco

Jantoki zerbitzua

1. JANTOKIAREN ORDUTEGIA

14.15:       bazkariaren hasiera
14.45h:     jantokitik irteera
14.45-15.15:    Sendotze klasea, Etxerako lanen Eskola edota Kanpoko Jarduerarik dutenentzako solik z

Ordutegi horretan, zerbitzua erabiltzen duten ikasleek derrigorrean egon behar dute ikastetxean. Familiaren justifikantearekin eta jantokiko arduradunaren baimenarekin baino ezin izango da irten ikastetxetik.

 

Ikasleen zerbitzu erabileraren lekuak hauexek: patioa eta jantokia.

 

2. Leku eta jateko txandak


Lekuaren kopuru handiena 150 ikasletakoa izango da.

 

ESKAKIZU GUZTIAK ONARTUAK IZAN DIRA

 

3. Jantokiko erabilera eta bizikidetzako arauak

Zentroko arau orokorrak Institutuko toki guztietan ezartzen dira, baita jantokian ere; baina jantokiko aparteko ezaugarriak direla eta, Jantokiko Batzordeak Antolamendu eta Jarduera Araudia (A.J.A.)-ri jarraituz hurrengo arauak onartu ditu.

Mahaikoek guztiek araudi hori beteko duteneko konpromisoa hartu behar dute.

 

• Goizeko ikastorduak amaitu eta arratsaldekoak hasi bitartean, ikasleek ezin izango dute Institututik irten, Jantoki Zerbitzuaren ardura duten pertsonen baimenik gabe..
• Ikasleek guztiz obeditu eta errespetatuko dute pertsona arduradunek diotena, beste edozein irakaslerekin egingo luketen moduan.
Ikasleei puntualtasun osoa eskatuko zaie, eta dagokien txandan joango dira bazkaltzera.
• Debekatuta daude bultzadak, erasoak eta errespetu faltak, berdin ikaskideei zein Jantoki Zerbitzuko pertsona arduradunei zuzendutakoak.
Bazkalorduan edozein jantoki publikotako portaera eta higiene arauak beteko dira eta jantokiko instalazioak garbiak kontserbatuko dira, baita komunak, korridoreak, patioa eta biblioteka ere.
Jantokiko instalazioak eta materiala errespetatu behar dira.

•  Ezin da ezer apurtu edo txarto tratatu, nahita edo arauak urratuz.
Jantokian telefono mobilak nahiz musikagailuak nahiz jostailu elektriko mugikorrak amantatuta egon behar dira. Elektronikogailu horien galeraz, narriaduraz edo lapurretaz zentroak ez du arduradunik izango.
• Zentro osoan jantokian barne, erretzea debekatuta dago.

Oinarrizko arau hauetako edozein urratzen bada (hutsegite arinak, larriak edo oso larriak), Zentroko AJAren disziplinazko araua aplikatuko da.

Arau hauek betetzen ez dituen portaera desegoki bat gertatzen denean, jantokiko arduradunak, hitzez amonestatuko du ikaslea. Ikasleak berriro huts egingo balu portaeran, gurasoak jakinaren gainean jarriko dira( I.Eranskina) zuzentze-neurria adieraziz.

 

Hutsegite larri edo oso larriak edo zuzendu gabeko portaerak Zentruko Zuzendaritzan tratatuko dira, eta, hala balitz, prozedura edo espedientea zabalduko du, ikasleari eskubide hori ukatzeko beste zuzentze-neurri batzuen artean, beti ere, ikasleen eskubide eta eginbeharren Dekretuaren arabera.

4.- Enperesa eta menuak


Janaria hornitzen dituen enperesa Eurest da, (www.eurest.es/gvasco/) bere eginkizuna Eusko Jaularitzako Hezkuntza Sailako Eskola Jantoki Serbitzuadelarik.

 

Gaixotasun bereziak dituzten ikasleek, ( alergiak, dibetikoak eta abar) aparteko menua izango dute. Horretarako ezin bestekoa da kutsoaren hasieran edo gaixoa sortzen denean, agiri medikoa ekartzea, beharrrezko diren berezitasunak adierazita.


Ez da onartuko ikasleak erabakitzea bere gustuaren arabera jatea ala ez jatea, proposatutako menuak.

 

Familiek jakitun egon daitezen hiru hilabeteko bakoitzeko hasieran menuak jarriko dira web orrialdean eta ikaslei emango zaie egunero izango duten menuak.

 

 

 

 

 

5. Langileria

Sukaldeko langileak eta begiraleak menuak hornitzen dituen enpresak kontratatzen ditu, eta horien kopurua mahaikide kopuruaren araberakoa da.


Sukaldeko langileen ordutegia kontratatzen dituen enpresak ezartzen du. Begiraleen ordutegia eskolak amaitzen direnean hasi eta zerbitzua amaitzean bukatzen da (13:30etik 15:00era)

 

6. Kuotak


OHIKO JANKIDEA

Menuaren prezioa:     4,60€ /eguneko
                              3,30€/eguneko (garraioko eskubidearekin)

A aukera: Astelehena, Asteartea, Asteazkena eta Osteguna  (4 egun)

B aukera: Egun guztiak (5 egun)

Kurtsoan zehar (irailetik ekaina arte) jankide finkoak izango dira.
Ordainagiriak bankutik pasatuko dira.

EZOHIKO JANKIDEA

C aukera: egun solteak.

Sendotze klaseetan, Etxerako lanen Eskolan edota Kanpoko Jardueretan parte hartuko dutenentzat solik.
Menuaren prezioa:     4,60€ / eguneko
                              3,30€/ eguneko (garraioko eskubidearekin)


Jankide ez finkoak izango dira.
Hilearen hasi baino lehen, eskaera egin behar da eta momentu horretan Idazkaritzan ordainketa egingo da.

Beka eskatzen duten mahaikideek behar diren kuotak ordainduko dituzte, beka hartu arterainokoak, zeinetan itzuliko zaizkien ordaindutako kuotak


Familia batek ez duenean ordaintzen hileko kuota bat, zerbitzua jasotzeko eskubidea galduko du hurrengo hileko batetik zenbatzen hasita, ordainketa atzeratu izana justifikatzen duten arrazoiak jakinarazten duenean izan ezik. Hala ere, aldez aurretik idatziz jakinaraziko zaio hori familiari.

 

Eskubidea galtzeak edo zerbitzuari uko egiteak ez dakar zor diren zenbatekoak ordaindu behar ez izatea.

 

Zerbitzutik baja hartu nahi duen familiak, idatziz eta 15 eguneko epearen barruan adierazi beharko dio jantokiko arduradunari eta bere efektua adierazi den hilaren azkeneko eguna izango da. Eskola Kontseiluak, Eskola Jantokien Zerbitzuaren lege-arautegiarekin bat etorriz, onartu zuen “inolaz ere ez dela itzuliko joan gabe utzitako egunei dagokien kuota”.

 

 7.  Asistentzia eta hutsen justifikazioa


Jantoki Zerbitzura huts eginez gero, arduradunari jakinarazi behar zaio, ahal dela aurretiaz abisatuz eta, ondoren, idatziz justifikatuz.

 

Menua ikaslearen gustokoa den edo ezaren arabera ez dira hutsegiteak justifikatuko

 

Familiek astero izango dute ikasleek jantokira egindako huts guztien berri, justifikatuak izan edo ez izan. Gainerako faltetan erabilitako prozedura berbera erabiliko da hauetan ere.

 

 

 

 

 

 

© I.E.S. Miguel de Unamuno B.H.I.
Telefonoa: 944002700 | Fax: 944002733 | secretaria@iesunamuno.net